datová schránkaDatová schránka: znhk3r9

Mapa webu
rozšířené vyhledávání
Mateřská škola Velké Karlovice
Mateřská škola Velké Karlovice okres Vsetín, příspěvková organizace

Souhlas zákonného zástupce se zveřejněním fotografií svého dítěte na našich webových stránkách je platný pouze po dobu vzdělávání dítěte v naší mateřské škole. Jelikož v archivu obsahují jednotlivé školní roky fotografie dětí, které se již v naší mateřské škole nevzdělávají, nemohou být tyto fotogalerie volně zpřístupněny veřejnosti. Zákonný zástupce dítěte, které v současnosti nebo v minulosti navštěvovalo naši mateřskou školu, může v případě zájmu zažádat elektronickou formou o přístupové údaje k jednotlivým fotogaleriím svého dítěte na email reditelka@msvelkekarlovice.cz.

Školní rok 2022-2023