datová schránkaDatová schránka: znhk3r9

rozšířené vyhledávání
Mateřská škola Velké Karlovice
Mateřská škola Velké Karlovice okres Vsetín, příspěvková organizace

Informace k návratu dětí do MŠ vzhledem k jejich pobytu v zahraničí

Na základě ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 17.8.2021 s účinností od 23.8.2021 do odvolání jsou zákonní zástupci povinni při nástupu dítěte do MŠ informovat MŠ o zahraničních cestách, kterých se dítě účastnilo za posledních 14 dní přesahujících 12 hodin.

Toto ochranné opatření přesně stanovuje pravidla pro děti předškolního věku při jejich návratu do České republiky ze zahraničí.

PRAVIDLA PRO DĚTI DO DOVRŠENÍ 6 LET

Děti do 6 let nepodléhají povinnosti testování, ale pro mateřské školy se uplatňují zvláštní pravidla. Mateřská škola nesmí umožnit osobní přítomnost dětí, které nedovršily 6 let a které se vrátily ze země:

  • s vysokým nebo velmi vysokým rizikem výskytu nákazy (červené a tmavě červené země) po dobu 7 dní od vstupu na území České republiky,
  • s extrémním rizikem výskytu nákazy (černé země) po dobu 10 dní od vstupu na území České republiky.

Výše uvedené se nevztahuje na děti přeshraničních pracovníků a studentů, kteří za účelem výkonu práce nebo vzdělávání pravidelně alespoň jednou týdně oprávněně překračují státní hranici s Českou republikou do nebo ze sousedního státu a pro cesty do nebo ze sousedního státu za účelem výkonu práva péče o nezletilé dítě nebo styku s ním anebo za účelem návštěvy manžela nebo registrovaného partnera, který je v sousedním státě zaměstnán nebo tam studuje.

 

PRAVDILA PRO DĚTI STARŠÍ 6 LET

Děti, které dovršily 6 let a vrátily se ze země:

  • s nízkým nebo středním rizikem výskytu nákazy (zelené a oranžové země) jsou povinny nejpozději do 5 dní po vstupu na území České republiky podrobit se testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 (antigenní test nebo RT-PCR test provedený u poskytovatele zdravotnických služeb). Dítěti může být do doby výsledku testu umožněna přítomnost v MŠ, avšak do doby výsledku testu je povinno používat ochranný prostředek dýchacích cest - respirátor (nikoliv zdravotnickou roušku).
  • s vysokým nebo velmi vysokým rizikem výskytu nákazy (červené a tmavě červené země) jsou povinny se do 5 dní po vstupu na území České republiky podrobit RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 a před ukončením samoizolace disponovat negativním výsledkem provedeného testu. Do doby výsledku testu nemůže být umožněna přítomnost dítěte v MŠ.
  • s extrémním rizikem výskytu nákazy (černé země) - tyto děti jsou povinny se do 24 hodin od vstupu na území České republiky podrobit se RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 a opětovně nejdříve 10. den, nejpozději však 14 den od vstupu na území České republiky. Do doby výsledku testu (určující je výsledek druhého PCR testu čili mezi 10. a 14. dnem od vstupu do ČR) nemůže být umožněna přítomnost dítěte v MŠ.

Všechna výše uvedená pravidla se nevztahují na osoby s dokončeným očkováním, od kterého uběhlo 14 dní a na osoby, které prodělaly onemocnění COVID-19 a od pozitivního výsledku PCR testu neuběhlo více než 180 dní.

Datum vložení: 27. 8. 2021 17:32
Datum poslední aktualizace: 27. 8. 2021 18:32
Autor: Správce Webu