datová schránkaDatová schránka: znhk3r9

rozšířené vyhledávání
Mateřská škola Velké Karlovice
Mateřská škola Velké Karlovice okres Vsetín, příspěvková organizace

Provozní informace k nástupu dětí do MŠ od 1.9.2021

Vážení rodiče,
začínáme nový školní rok a doufáme, že bude klidnější než ten předchozí. Chceme si společný čas s Vašimi dětmi v MŠ naplno užít. Abychom předešli možným rizikům a komplikacím, prosíme Vás o dodržování níže stanovených pokynů. Cíl máme jistě společný - spokojené a zdravé děti.

  1. Děti ani zaměstnanci se v MŠ netestují.
  2. Děti nemusí nosit roušky, každé dítě však musí mít ve své šatní skříňce přichystanou jednu roušku v sáčku. Pedagogičtí pracovníci nemusí nosit respirátor při poskytování vzdělávání.
  3. Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do budovy MŠ vstoupit.
  4. MŠ nepřijímá  děti s příznaky nemoci, v případě chronického onemocnění či alergie budeme vyžadovat lékařské potvrzení. V případě, že se příznaky nemoci projeví až po převzetí dítěte, budou rodiče telefonicky vyzváni k vyzvednutí dítěte z MŠ. O dalším postupu rozhoduje praktický lékař dítěte, kterého rodič kontaktuje.
  5. Každá osoba, která vstoupí do společných prostor MŠ, musí mít zakryté dýchací cesty ochranným prostředkem, který je uveden v aktuálně platném nařízení MZd.
  6. Osoby přivádějící dítě do MŠ použijí dezinfekci na ruce. Dezinfekční stojany jsou umístěny u hlavních vstupů do budovy MŠ. Dítě si před vstupem do třídy umyje 20 až 30 sekund ruce vodou a mýdlem v dávkovači.
  7. Dítě do MŠ přivádí pouze jedna osoba, která se zdržuje v MŠ po dobu nezbytně nutnou.
  8. Platí povinnost zákonných zástupců informovat MŠ o cestách do zahraničí v posledních 14 dnech delších než 12 hodin.
  9. Vyzvedávat oběd nemohou zákonní zástupci a třetí osoby, pokud jsou v izolaci nebo v karanténě.
  10. Prosíme o aktualizaci Vašich kontaktů (telefon, adresa, email).

 

Děkujeme za Vaši spolupráci a budeme se těšit na viděnou.

Mgr. Jana Maňáková, ředitelka MŠ

Datum vložení: 30. 8. 2021 14:08
Datum poslední aktualizace: 31. 8. 2021 16:05
Autor: Správce Webu