datová schránkaDatová schránka: znhk3r9

rozšířené vyhledávání
Mateřská škola Velké Karlovice
Mateřská škola Velké Karlovice okres Vsetín, příspěvková organizace

Mateřská škola má povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné a kterým je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření (například mimořádným opatřením Krajské hygienické stanice nebo plošným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR) nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole. To vše za předpokladu, že chybí většina třídy, která je organizována výlučně pro tyto děti, nebo chybí většina těchto dětí z celé mateřské školy. Prezenční výuka dotčených dětí přechází na výuku distančním způsobem, který bude respektovat aktuální zdravotní stav dítěte a bude probíhat v závislosti na individuálních podmínkách konkrétního dítěte:

a) Pro děti s povinným předškolním vzděláváním bez možnosti využití digitálních technologií budou tištěné materiály a pokyny zákonným zástupcům předávány po předchozí domluvě, přičemž se dohodne místo a termín s frekvencí minimálně 1-2 x týdně.

b) Pro děti s povinným předškolním vzděláváním s možností využití digitálních technologií budou materiály a pokyny předávány s frekvencí minimálně 1-2 x týdně přes uživatelský účet prostřednictvím webových stránek mateřské školy. Kliknutím na níže uvedenou aktivní položku s názvem "Třída Motýlků" se objeví okno s přihlašovacími údaji, které Vám budou v případě přechodu na distanční vzdělávání sděleny ředitelkou mateřské školy.

Děti s povinným předškolním vzděláváním mají v tomto případě povinnost se distančně vzdělávat.

V jiných případech mateřská škola nemá povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem. Škola pak postupuje obdobně jako v běžné situaci, kdy děti nejsou přítomni ve škole. Pokud to aktuální organizační možnosti školy dovolí, bude mateřská škola udržovat alespoň částečně distanční vzdělávání dotčených dětí, a to na základě jejich dobrovolnosti a s ohledem na jejich individuální podmínky. 

V případě uzavření mateřské školy nebo pouze třídy z výše uvedeného důvodu je zapojení dětí bez povinného předškolního vzdělávání do této formy distanční výuky dobrovolné. V případě zájmu obdrží rodiče těchto dětí přihlašovací údaje od ředitelky mateřské školy.

Nástěnka

Zapomněli jste heslo?