datová schránkaDatová schránka: znhk3r9

Mapa webu
rozšířené vyhledávání
Mateřská škola Velké Karlovice
Mateřská škola Velké Karlovice okres Vsetín, příspěvková organizace

Stanovení úplaty za školní stravování od 1.2.2023

Zákonní zástupci budou platit skutečně odebranou stravu v závěru kalendářního měsíce. Vedoucí stravování uskuteční platbu bankovním převodem poslední pracovní den v kalendářním měsíci z účtu zákonných zástupců na účet mateřské školy 1772728389/0800. Platba v hotovosti je možná pouze v odůvodněných případech po dohodě s ředitelkou mateřské školy. Hotovostní platby je nutné uhradit do 10. dne následujícího kalendářního měsíce v kanceláři vedoucí stravování a účetní paní Jarmily Plánkové od 7:00 do 8:00 hodin (vchod z jižní strany budovy). Opakované neuhrazení platby v mateřské škole je považováno za závažné porušení školního řádu a je důvodem k ukončení docházky dítěte. U dětí s povinnou předškolní docházkou k ukončení docházky nedojde, situace by byla dále řešena v součinnosti s odborem sociálně-právní ochrany dětí.

Cenová kalkulace stravného je stanovena podle věkových kategorií dle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, v platném znění:

Cenová kalkulace pro děti do 6 let                             

Polodenní stravování

přesnídávka: 10,00 Kč                

pitný režim: 5,00 Kč

oběd: 20,00 Kč

Celková cena: 35,00 Kč

Celodenní stravování

přesnídávka: 10,00 Kč

pitný režim: 5,00 Kč

oběd: 20,00 Kč

svačinka: 10,00 Kč

Celková cena: 45,00 Kč

Cenová kalkulace pro děti 7 
leté

Polodenní stravování

přesnídávka: 11,00 Kč           

pitný režim: 5,00 Kč

oběd: 24,00 Kč

Celková cena: 40,00 Kč

Celodenní stravování

přesnídávka: 11,00 Kč

pitný režim: 5,00 Kč

oběd: 24,00 Kč

svačinka: 10,00 Kč

Celková cena: 50,00 Kč

Mzdové a provozní náklady na 1 oběd činí 45 Kč, které se připočítávají k ceně stravy, pokud dítě není řádně omluveno nebo odebírá oběd v případě jeho nepřítomnosti (mimo prvního dne nemoci).