datová schránkaDatová schránka: znhk3r9

rozšířené vyhledávání
Mateřská škola Velké Karlovice
Mateřská škola Velké Karlovice okres Vsetín, příspěvková organizace

Stanovení úplaty za školní stravování od 1.2.2023

Zákonní zástupci budou platit skutečně odebranou stravu v závěru kalendářního měsíce. Vedoucí stravování uskuteční platbu bankovním převodem poslední pracovní den v kalendářním měsíci z účtu zákonných zástupců na účet mateřské školy 1772728389/0800. Platba v hotovosti je možná pouze v odůvodněných případech po dohodě s ředitelkou mateřské školy. Hotovostní platby je nutné uhradit do 10. dne následujícího kalendářního měsíce v kanceláři vedoucí stravování a účetní paní Jarmily Plánkové od 7:00 do 8:00 hodin (vchod z jižní strany budovy). Opakované neuhrazení platby v mateřské škole je považováno za závažné porušení školního řádu a je důvodem k ukončení docházky dítěte. U dětí s povinnou předškolní docházkou k ukončení docházky nedojde, situace by byla dále řešena v součinnosti s odborem sociálně-právní ochrany dětí.

Cenová kalkulace stravného je stanovena podle věkových kategorií dle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, v platném znění:

Cenová kalkulace pro děti do 6 let                             

Polodenní stravování

přesnídávka: 10,00 Kč                

pitný režim: 5,00 Kč

oběd: 20,00 Kč

Celková cena: 35,00 Kč

Celodenní stravování

přesnídávka: 10,00 Kč

pitný režim: 5,00 Kč

oběd: 20,00 Kč

svačinka: 10,00 Kč

Celková cena: 45,00 Kč

Cenová kalkulace pro děti 7 
leté

Polodenní stravování

přesnídávka: 11,00 Kč           

pitný režim: 5,00 Kč

oběd: 24,00 Kč

Celková cena: 40,00 Kč

Celodenní stravování

přesnídávka: 11,00 Kč

pitný režim: 5,00 Kč

oběd: 24,00 Kč

svačinka: 10,00 Kč

Celková cena: 50,00 Kč

Mzdové a provozní náklady na 1 oběd činí 45 Kč, které se připočítávají k ceně stravy, pokud dítě není řádně omluveno nebo odebírá oběd v případě jeho nepřítomnosti (mimo prvního dne nemoci).