datová schránkaDatová schránka: znhk3r9

Mapa webu
rozšířené vyhledávání
Mateřská škola Velké Karlovice
Mateřská škola Velké Karlovice okres Vsetín, příspěvková organizace

Zaměstnanci MŠ

Pedagogičtí zaměstnanci

Dukátová Jarmila - učitelka, třída Včeliček, logopedická asistentka

Maňáková Jana, Mgr. - ředitelka MŠ, třída Motýlků

Mierzwická Petra, Ing. - asistentka pedagoga, třída Motýlků

Podešvová Iva - učitelka, třída Motýlků

Şibalová Elisabeta  - učitelka, třída Berušek

Valchářová Veronika - učitelka, třída Berušek

Židová Jana - učitelka pověřená k zastupování ředitelky MŠ po dobu její nepřítomnosti, třída Včeliček

Nepedagogičtí / provozní zaměstnanci

Mužíková Irena - kuchařka 

Plánková Jarmila - vedoucí školní jídelny, účetní MŠ 

Pochybová Blažena - domovnice 

Válková Monika - školní asistentka, třída Berušek

Vašutová Helena - uklízečka, pomocná kuchařka