datová schránkaDatová schránka: znhk3r9

Mapa webu
rozšířené vyhledávání
Mateřská škola Velké Karlovice
Mateřská škola Velké Karlovice okres Vsetín, příspěvková organizace

OP JAK

Název programu: Operační program Jan Amos Komenský
Výzva číslo: 02_22_002
Název výzvy: Šablony pro MŠ a ZŠ I

Od 1.9.2023 do 31.12.2025 je naše mateřská škola zapojena do výše uvedeného programu. Cílem projektu s názvem "OP JAK – MŠ Velké Karlovice" je získat personální podporu, která pomůže zajistit větší možnosti v rámci individuálního přístupu u dětí, které jsou ohrožené školním neúspěchem a podporu pro dvouleté děti v oblasti sebeobsluhy, zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví a také v zajišťování jejich individuálních potřeb.  Tento projekt rovněž podpoří profesní růst pracovníků ve vzdělávání v naší mateřské škole, umožní jim rozšiřovat odborné znalosti napříč oblastmi tak, aby byly tyto informace vhodně využity pro plnění cílů a záměrů školy.

Tento projekt „OP JAK – MŠ Velké Karlovice“ je spolufinancován Evropskou unií.

 

OP JAK