datová schránkaDatová schránka: znhk3r9

rozšířené vyhledávání
Mateřská škola Velké Karlovice
Mateřská škola Velké Karlovice okres Vsetín, příspěvková organizace

Se sokolem do života aneb svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky

Do projektu "Se Sokolem do života aneb svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky", který realizuje Česká obec sokolská a je pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Svazem měst a obcí ČR, je mateřská škola zapojena od 1.9.2020.

Cílem projektu je podpořit u dětí předškolního věku rozvoj pohybové gramotnosti, která patří mezi základní pilíře stejně jako rozvoj řeči, myšlení či poznání. Děti se naučí vnímat pohyb jako přirozenou součást svého život, a to díky kladné motivaci, při které je všemi aktivitami provází postavičky zvířátek.

Všechny úkoly v projektu jsou rozděleny do těchto pěti oblastí: přirozená cvičení, obratnost, dovednosti s míčem, rozvíjení poznání, netradiční činnosti.

První tři z těchto pěti oblastí jsou věnovány pohybovým dovednostem, které mají za úkol rozvíjet u dětí základní pohyb jako takový. Díky těmto činnostem zjišťují, jak pracovat se svým tělem, jak koordinovat pohyby a zároveň zvyšují svoji tělesnou zdatnost.

Oblast, která se věnuje rozvíjení poznání, nabízí činnosti vhodné pro odpočinkové chvíle mezi cvičením či po něm.

Každou z těchto oblastí reprezentuje zvířátko, podle kterého se děti mohou orientovat v jednotlivých úkolech. S kobylkou Emilkou trénují základní pohybová cvičení, s opičkou Haničkou obratnost a s ježečkem Marečkem cvičí s míčem. Veverka Věruška je učí novým věcem a rozvíjí jejich poznání a s beruškou Danuškou zkouší netradiční činnosti.

 

Se sokolem do života