datová schránkaDatová schránka: znhk3r9

Mapa webu
rozšířené vyhledávání
Mateřská škola Velké Karlovice
Mateřská škola Velké Karlovice okres Vsetín, příspěvková organizace

Odhlašování stravy

Pokud je zákonnému zástupci dopředu známá nepřítomnost dítěte při vzdělávání v mateřské škole, oznámí tuto skutečnost den předem do 12:00 hodin a to osobně, nebo telefonicky:

  • na pevné lince vedoucí stravování 571 444 052, nebo
  • pedagogické pracovnici vykonávající pedagogickou činnost ve třídě, do které dítě dochází, na mobliních číslech: třída Berušek 607 522 230, třída Včeliček 605 421 694, třída Motýlků 604 421 752. Mobilní telefony nelze využívat v době didakticky zacílených činností, tj. od 8:30 do 9:45 hodin.

V případě nepředvídané nepřítomnosti dítěte při vzdělávání v mateřské škole z důvodu náhlého onemocnění, úrazu, návštěvy lékaře atd., oznámí zákonný zástupce tuto skutečnost bezodkladně tentýž den nejpozději do 8:30 hodin na výše uvedených telefonních číslech.

Pro děti se obědy do jídlonosiče vydávají v ceně finanční normy pouze první den nepřítomnosti (tzn. první den neplánované nepřítomnosti strávníka v mateřské škole se považuje za pobyt v mateřské škole), pokud se nejedná o infekční onemocnění . V dalších dnech nemoci dítěte není nárok na stravování za sníženou normativní cenu. V případě vyzvedávání stravy se předávají čisté nerezové jídlonosiče paní kuchařce ráno u dveří do kuchyně mateřské školy z venkovní rampy. Vyzvedávají se v časovém rozmezí 11:30 - 12:00 hodin. Odebraná strava ze školní jídelny je určena k přímé spotřebě bez skladování. V případě pozdějšího vyzvednutí nenese školní jídelna odpovědnost za kvalitu pokrmu.