datová schránkaDatová schránka: znhk3r9

Mapa webu
rozšířené vyhledávání
Mateřská škola Velké Karlovice
Mateřská škola Velké Karlovice okres Vsetín, příspěvková organizace

Třída Berušek

 Vyučují:Berušky

  • učitelka: Elisabeta Şibalová
  • učitelka: Veronika Valchářová
  • školní asistentka: Monika Válková

 

Třídu Berušek navštěvují většinou nově příchozí 2-4 leté děti. Získávají první sociální kontakty s vrstevníky, dětmi z jiných tříd a dospělými zaměstnanci školy. Děti se pozvolna adaptují na nové prostředí. Poznávají základní hygienické a pracovní návyky, rozvíjejí řečové dovednosti, jemnou i hrubou motoriku. Veškeré činnosti, které dětem paní učitelky nabízí, jsou motivovány prožitkem ze hry, pohybem, pobytem venku, zpěvem, poslechem pohádek, básní a říkadel. Ve třídě dbáme na dostatek emoční podpory, klidu, pocitu bezpečí s co největší individuální péčí. Do edukačního prostředí těchto nejmladších dětí zařazujeme rituály, které jsou pro děti každodenní stálou oporou, neměnnou jistotou  a  napomáhají k získání schopností vnímat čas, rozlišovat části dne a návaznosti každodenních úkonů.