datová schránkaDatová schránka: znhk3r9

Mapa webu
rozšířené vyhledávání
Mateřská škola Velké Karlovice
Mateřská škola Velké Karlovice okres Vsetín, příspěvková organizace

Třída Včeliček

VčeličkyVyučují:

  • učitelka: Jana Židová
  • učitelka: Jarmila Dukátová

 

Ve třídě Včeliček se vzdělávají zpravidla 4-5 leté děti. Většina z nich již mateřskou školu navštěvovala. Výchovně vzdělávací činnosti jsou zaměřené jak na upevňování návyků a prohlubování již získaných vědomostí a dovedností z minulého školního roku, tak na získávání zcela nových poznatků. Děti jsou již schopny systematičtější práce. Paní učitelky každému pomáhají k dalšímu rozvoji podle jeho individuálních možností a schopností prostřednictvím řízené i spontánní činnosti v průběhu celého dne.