datová schránkaDatová schránka: znhk3r9

Mapa webu
rozšířené vyhledávání
Mateřská škola Velké Karlovice
Mateřská škola Velké Karlovice okres Vsetín, příspěvková organizace

Třída Motýlků

Vyučují:Motýlci

  • učitelka: Iva Podešvová
  • ředitelka: Mgr. Jana Maňáková
  • asistentka pedagoga: Ing. Petra Mierzwická

 

Třídu Motýlků navštěvují obvykle 5-7 leté děti, které se připravují na vstup do základní školy. Paní učitelky dětem volí cílené pestré činnosti, aby jejich vstup do školy byl snadný a úspěšný. Vytváříme dětem přirozený most k plynulému přechodu od nezávazného dětství k systematickému vzdělávání. Děti získávají elementární poznatky v oblasti matematické a čtenářské pregramotnosti, sluchové a zrakové analýzy a syntézy, grafomotorických cvičení s důrazem na rozvoj slovní zásoby a správné výslovnosti. Paměťové schopnosti jsou rozvíjeny záměrným nácvikem a opakováním básní a písní.